ประกวดผลงานวิชาการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Timeline การส่งผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด

# หัวเรื่อง วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 แบบฟอร์มบทคัดย่อ และเอกสารฉบับสมบูรณ์ สำหรับส่งผลงานวิชาการปี 2566 25/01/2566
2 รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 และเกณฑ์การตัดสิน 25/01/2566
3 Timeline การประกวดผลงานวิชาการ 25/01/2566
4 คู่มือการส่งผลงานวิชาการ 25/01/2566
5 ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 18/01/2566
6 ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2565 20/06/2565
7 ประกาศผลงานประเภท Photo Voice ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 07/06/2565
8 คู่มือคณะกรรมการเลือกผลงาน Photo Voice 02/06/2565
9 คู่มือคณะกรรมการ 02/06/2565
10 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการประชุมและประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2565 30/05/2565