ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ/เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ/เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ/เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดการการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิชาการ มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2567

09/01/2567

โลโก้มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2567

09/01/2567

กำหนดการมหกรรมวิชาการวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2567

25/12/2566

ส่งรายละเอียดผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอ งานมหกรรมวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2566 (ฉบับแก้ไข) และขอให้ประเภทหนังสั้นจัดทำหน้าปกหนังสั้น

07/06/2566

แจ้งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอ งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2566 และขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ปี 2566

19/05/2566

LOGO มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2566

27/04/2566

ขยายเวลารับสมัครผลงานประกวดโลโก้วิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

28/02/2566

หนังสือ ขอเชิญส่งประกวด Logo วิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566

02/02/2566

แบบฟอร์มบทคัดย่อ และเอกสารฉบับสมบูรณ์ สำหรับส่งผลงานวิชาการปี 2566

25/01/2566

รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 และเกณฑ์การตัดสิน

25/01/2566
Card image cap

แจ้งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอ งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2566 และขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ปี 2566

19/05/2566

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แจ้งผลงานที่เข้ารอบนำเสนอมหกรรมวิชกาการ 66.pdf 723.77 KB