ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ/เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ/เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ/เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบทคัดย่อ และเอกสารฉบับสมบูรณ์ สำหรับส่งผลงานวิชาการปี 2566

25/01/2566

รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 และเกณฑ์การตัดสิน

25/01/2566

Timeline การประกวดผลงานวิชาการ

25/01/2566

คู่มือการส่งผลงานวิชาการ

25/01/2566

ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566

18/01/2566

ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2565

20/06/2565

ประกาศผลงานประเภท Photo Voice ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

07/06/2565

คู่มือคณะกรรมการเลือกผลงาน Photo Voice

02/06/2565

คู่มือคณะกรรมการ

02/06/2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการประชุมและประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2565

30/05/2565
Card image cap

คู่มือการส่งผลงานวิชาการ

25/01/2566

คู่มือการส่งผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 3.คู่มือการส่งผลงานวิชาการ สสจ.สงขลา.pdf 933.89 KB