ประกวดผลงานวิชาการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด

# หัวเรื่อง วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2565 20/06/2565
2 ประกาศผลงานประเภท Photo Voice ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 07/06/2565
3 คู่มือคณะกรรมการเลือกผลงาน Photo Voice 02/06/2565
4 คู่มือคณะกรรมการ 02/06/2565
5 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการประชุมและประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2565 30/05/2565
6 เชิญเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมแลนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2565 30/05/2565
7 หนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2565 26/05/2565
8 คู่มือการส่งผลงานที่ปรับแก้ไขในระบบวิชาการ 05/05/2565
9 คู่มือการส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 17/04/2565
10 Timeline ส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565 17/04/2565