ประกวดผลงานวิชาการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Timeline การส่งผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด

# หัวเรื่อง วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 แจ้งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอ งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2566 และขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ปี 2566 19/05/2566
2 LOGO มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2566 27/04/2566
3 ขยายเวลารับสมัครผลงานประกวดโลโก้วิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 28/02/2566
4 หนังสือ ขอเชิญส่งประกวด Logo วิชาการทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 02/02/2566
5 แบบฟอร์มบทคัดย่อ และเอกสารฉบับสมบูรณ์ สำหรับส่งผลงานวิชาการปี 2566 25/01/2566
6 รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 และเกณฑ์การตัดสิน 25/01/2566
7 Timeline การประกวดผลงานวิชาการ 25/01/2566
8 คู่มือการส่งผลงานวิชาการ 25/01/2566
9 ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 18/01/2566
10 ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานวิชาการทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปี 2565 20/06/2565